Hygienické zařízení pro SDH Kynice

Místo: obec Kynice, kraj Vysočina

Typ projektové dokumentace: architektonický návrh, návrh interiérů a vybavení, studie stavby

Realizace dokumentace: 2014

Popis: Záměrem obce a spolku SDH Kynice bylo vytvoření hygienického zázemí spolu s tribunou pro časomíru a rozhodčí u soutěžního hřiště místního hasičského spolku. Návrh byl koncipován tak, aby budova splývala s okolním lesnatým pozadím a dala mu vyniknout, namísto své dominantnosti. Barevnost jednotlivých ploch byla zvolená z přírodních surových materiálů v přírodních barvách, které jsou podpořeny živou zelenou stěnou ve 2.NP, aby stavba opticky působila nižším dojmem. V interiéru jsou navrženy bezespáré přírodní stěrky pro snadnou údržbu, které odolají náročnému provozu. Z prostorových důvodů nebylo možné zařízení vybavit kabinou pro handicapované, avšak v každé části je kabina, jež je upravena pro návštěvníky s omezeným pohybem (madla kolem klozetu, zvýšená výška záchodové mísy, odkládací plochy apod.). Stěny tribuny jsou navrženy z oceli a dřevěných výplní, které jsou na několika místech jednoduše demontovatelné, aby bylo snadné vymetat napadaný sníh, jenž bude díky přesahům stropní konstrukce padat mimo krytý chodník. Celý koncept byl pojat tak, aby objekt byl co nejvíce bezúdržbový, stavba vizuálně nerušila své okolí a dlouhodobě sloužila svým uživatelům i přes nevysoké pořizovací náklady.

Půdorys, řez A-A‘ a vizualizace