Nástavba a vestavba bytů objektu

Místo: město Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

Typ projektové dokumentace: konzultace investičního záměru

Realizace konzultace: 2013

Popis: Záměrem investora bylo provést vestavbu a nástavbu bytových nebo komerčních prostor ve stávajícím objektu, kde se již nachází komerční prostory. Součástí konzultace bylo vytipování konstrukcí pro stavebně-technický průzkum včetně jeho kalkulace. Konfrontace záměru z pohledu statiky a dynamiky staveb s návrhem nezbytně nutných zásahů včetně omezení provozů stávajících firem.