Opravna automobilů

Místo: obec Žeravice, kraj Jihomoravský

Typ projektové dokumentace: konzultace investičního záměru, předprojektová příprava

Realizace dokumentace: 2014

Popis: Investor plánoval zřídit u svého rodinného domu provozovnu své firmy včetně prostor pro vlastní opravu automobilů. Součástí činnosti Toman projektu byla předprojektová příprava a konzultace investičního záměru s příslušnými úřady a dotčenými orgány a investorovi bylo nastíněno, jaké administrativní, finanční a stavební požadavky na něj budou kladeny. Investiční záměr byl pozastaven z investičních důvodů investora.