Reference

Návrh obkladů v denním stacionáři

Místo: město Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina Typ projektové dokumentace: architektonický návrh Realizace dokumentace: 2014 Popis: Stavbyvedoucí stavební firmy provádějící stavební úpravy prostor DPS – Denní stacionář, nás oslovil s […]

Rekonstrukce bytu

Místo: město Praha, Praha Typ projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby Realizace dokumentace: 2014 Popis: Naše kancelář byla oslovena s žádostí o vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytu. Součástí dodávky […]

Hygienické zařízení pro SDH Kynice

Místo: obec Kynice, kraj Vysočina Typ projektové dokumentace: architektonický návrh, návrh interiérů a vybavení, studie stavby Realizace dokumentace: 2014 Popis: Záměrem obce a spolku SDH Kynice bylo vytvoření hygienického zázemí […]

Kancelář technického ředitele Crystalite bohemia, s.r.o.

Místo: město Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina Typ projektové dokumentace: architektonický návrh, návrh interiérů a vybavení Realizace dokumentace: 2014 Popis: Po předešlé úspěšné práci požadoval technický ředitel navrhnout koncept rekonstrukce […]

Opravna automobilů

Místo: obec Žeravice, kraj Jihomoravský Typ projektové dokumentace: konzultace investičního záměru, předprojektová příprava Realizace dokumentace: 2014 Popis: Investor plánoval zřídit u svého rodinného domu provozovnu své firmy včetně prostor pro […]

Změna využité prostor na kanceláře, Crystalite Bohemia, s.r.o.

Místo: město Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina Typ projektové dokumentace: architektonický návrh, dokumentace pro provedení stavby, návrh interiérů a vybavení, autorský dozor Realizace dokumentace: 2014 Popis: Investičním záměrem bylo vytvoření […]

Skladovací plocha zahradního odpadu

Místo: obec Bojiště, kraj Vysočina Typ projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby Realizace dokumentace: 2014 Popis: – – – Půdorys 1.NP a řez A-A‘

Parkovací stání u rodinného domu

Místo: obec Žebrákov, kraj Vysočina Typ projektové dokumentace: architektonický návrh, dokumentace pro provedení stavby Realizace dokumentace: 2013 Popis: Požadavek investora byl na návrh parkovacího stání pro osobní automobil u rodinného […]

Novostavba rodinného domu

Místo: obec Tunochody, kraj Vysočina Typ projektové dokumentace: dokumentace pro ohlášení stavby (dopracování typového projektu), modelace okolní zástavby (vizualizace), technický dozor investora Realizace dokumentace: 2013 Popis: Stavebník požadoval dopracování projektové […]

Rekonstrukce vodárny

Místo: město Praha 8, Praha Typ projektové dokumentace: dokumentace skutečného provedení stavby Realizace dokumentace: 2013 Popis: – – –