Rozpočtářské práce a příprava staveb 2016

V rámci našich služeb poskytujeme spolupráci při přípravě veřejných zakázek v podobě oceňování soutěžních rozpočtů včetně poptávek subdodavatelů. Samozřejmostí je následná spolupráce při realizaci, kdy vypracováváme změnové listy apod. Spolupráci na konkrétní veřejné zakázce provádíme vždy a pouze pro jednu firmu.

Spolupracovali jsme na: Katedrála – oprava interiéru Velké jižní věže (Házmburské kaple) – Pražský hrad (předpokládaná cena 4 100 000,- Kč bez DPH); Komplexní obnova parkové komunikace mezi ulicí Oveneckou a U Výstaviště; Gymn, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – Oprava fasády Husovo nám. 1 (předpokládaná cena 6 548 000,- Kč bez DPH); Rekonstrukce komunikace Vosmíkova, Humpolec (předpokládaná cena stavby (orientační cena realizace 2 050 000,- Kč bez DPH); Havlíčkův Brod – Oprava fasády domu čp. 3272 – 3273 (orientační cena stavby 1 900 000,- Kč bez DPH); Pelhřimov, městské hradby, údržba 3. etapy úseku III. (orientační cena stavby 500 000,- Kč bez DPH). Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – Oprava oken na gymnáziu (předpokládaná cena stavby 4 150 000,- Kč bez DPH); ČZA v Humpolci, střední škola – rekonstrukce denní místnosti Světlá n. S. (předpokládaná cena stavby 1 946 000,- Kč bez DPH)

Dokážeme vypracovat i vlastní položkové rozpočty staveb se stanovením orientační ceny stavby, přípravy podkladů pro výběrové řízení apod.

Položkový rozpočet jsme vypracovávali na: Nová Ves u Světlé – Vestavba podkroví (předprojektová kalkulace).