Certifikáty

  • 2014.09.18. – absolvování semináře „Zásady navrhování prostupů potrubí a kabelů stavebními konstrukcemi“
  • 2014.09.08. – absolvování kurzu „Úvod do navrhování pasivních a nulových domů“
  • 2014.03.20. – absolvování semináře „Moderní trendy v betonu II. Betony pro dopravní stavby“
  • 2014.03.13. – absolvování semináře „Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí“
  • 2013.11.29. – absolvování semináře „Úprava pitných vod – membránové procesy, nanotechnologie“
  • 2013.11.12. – absolvování školení pro projektování v systémech Insowool
  • 2013.09.26. – absolvování semináře „Moderní trendy v betonu I. Vodotěsné betony“
  • 2013.08.30. – absolvování semináře „Energie z vody a další možnosti OZE“
  • 2011.10.13. – absolvování semináře „Betony a pohledové betony“