Novostavba rodinného domu

Místo: obec Tunochody, kraj Vysočina

Typ projektové dokumentace: dokumentace pro ohlášení stavby (dopracování typového projektu), modelace okolní zástavby (vizualizace), technický dozor investora

Realizace dokumentace: 2013

Popis: Stavebník požadoval dopracování projektové dokumentace typového projektu tak, aby mohl být použit pro stavební řízení. Součástí projektové činnosti bylo vypracování osazení do terénu, zpracování situace stavby s návazností na okolí atd. včetně napojení na pozemní komunikace. V rámci vyjádření dotčených orgánu bylo nutné vypracovat vizualizaci okolní zástavby, aby nebylo nutné nechávat zpracovat nový projekt RD, který by reflektoval požadavky odboru životního prostředí. Samozřejmostí bylo provedení geodetického zaměření pozemku a zajištění posouzení radonového indexu pozemku.

C.B. Situace