Působnost ve společnosti Geo-ing Jihlava spol. s r.o. na pozici stavební technik

Působnost: 2007 až 2008

Nastoupil jsem do firmy na pozici stavební technik, kde jsem řídil několik pracovních kolektivů (až 60 osob na jedné stavbě), kontroloval kvalitu provádění a dodržování technologických postupů, zpracovával výkazy a protokoly, jednal s projektanty, dodavateli atd.

Mezi nejvýznačnější akce patří například rekonstrukce hotelu Kings Court v Praze; výstavba velkoskladu Lidl v Měříně; rekonstrukce kina Dukla v Jihlavě; stavba podzemního kolektoru na Úpravně vody Želivka a další drobné stavby.

Hotel Kings Court Prague

 

Srovnání po rekonstrukci a před rekonstrukcí

 

Úpravna vody Želivka

 

 

 

Velkosklad Měřín