Vizualizace oplocení a zpevněných ploch

Místo: město Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina

Typ projektové dokumentace: hmotová a architektonická studie

Realizace dokumentace: 2013

Popis: Záměrem investora bylo vypracování vizualizace oplocení, zahradního domku a zpevněných ploch pro výběr vhodných materiálů barev. Bylo předloženo několik variant materiálů plotových tvarovek v kombinaci několika typů plotových polí a návrh přibližně deseti skladeb a kombinací dlažby.