Změna využité prostor na kanceláře, Crystalite Bohemia, s.r.o.

Místo: město Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina

Typ projektové dokumentace: architektonický návrh, dokumentace pro provedení stavby, návrh interiérů a vybavení, autorský dozor

Realizace dokumentace: 2014

Popis: Investičním záměrem bylo vytvoření nových prostor pro obchodní oddělení firmy v zastaralé a nefunkční vzorkovně skla ve 2.NP administrativní budovy. Součástí řešení bylo odstranění stávajících podhledů, povrchů podlah a obložení stěn. Následně byly provedeny nové sádrokartonové podhledy, ve kterých byly skryty rozvody elektroinstalace a chlazení, vyspravení a sešití betonových podlah s následným provedením povlakové krytiny z přírodního linolea. Celý prostor byl rozdělen nenosnými prosklenými přestavitelnými příčkami ukotvenými do konstrukce podhledu skrytým profilem. Součástí projekčních prací byl i návrh vybavení jednotlivých prostor nábytkem, výpočet a návrh osvětlení včetně designového konceptu svítidel. Samozřejmostí bylo i vykonávání autorského dozoru, koordinace jednotlivých profesí a součinnost s dodavatelem stavby. Projektové práce probíhaly čtyři měsíce, částečně souběžně s realizací.

Podrobnější popis konceptu a vize na vyžádání.

Vizualizace

Půdorys 2.NP

Řez A-A‘

Vizualizace

 

D.1.1.C-VIZUALIZACE2

Prezentace