Revitalizace zeleně ve městě Ledeč nad Sázavou

V těchto dnech stále ještě probíhající regenerace zeleně v Ledči nevyvolala u všech nejvřelejší dojem a i z mého pohledu to není příliš zvládnutá akce města, která se dle oficiálního vyjádření “ bezhlavě nezrodila během posledních čtyř let, ale plánovala se deset let „.

Nejsem asi jediný, kdo za celých deset let plánování nezaregistroval snahu města o veřejnou diskuzi nad takto rozsáhlým zásahem do městského prostoru. Podle mě by u takového počinu mělo město občany aktivně vtáhnout do dění a nikoli to pouze vyvěsit na úřední desce. Vedení města svou kvalifikací příliš nezvládlo některá konkrétní řešení a nelze se tedy divit, že projekt je takový, jaký je. Pokud existovalo několik variant řešení, zamítnutých návrhů apod., opět to nebylo zveřejněno a aktivně prezentováno. Deset let je spousta času na připomínkování obyvateli, a zejména na vyhlášení architektonické a urbanistické soutěže, kde by se na projektu mohlo podílet několik subjektů a nejenom jedna projekční kancelář. Není mi ani znám koncept údržby zeleně a její směřování po uplynutí deklarované desetileté lhůty, po kterou by měla odborná firma, za neupřesněný finanční obnos, zeleň udržovat. Tyto informace by měly být známy od projektu, a pokud jsou, měla s nimi být veřejnost seznámena již v předprojektové a projektové fázi. Domnívám se, že je nekoncepční hledat subjekt na údržbu výběrovým řízením po dokončení regenerace a ještě horší mi přijde, že chybí dlouhodobý plán, jak bude nakládáno se zelení po oněch deseti letech. Občané ani město netuší, kolik financí spolkne každoroční údržba a tím ani nelze zhodnotit, jak smysluplně byl projekt vyřešen. V kontextu několika nevhodně řešených ploch regenerace musím říci, že z mého pohledu město neodvedlo příliš dobrý kus práce, ať už vzhledem k informovanosti občanů, tak k samotnému provedení.

Zrekonstruované partery bytových domů, zejména na sídlištích, nemají žádný ekonomický, ekologický ani sociální přínos pro obyvatele. Řešení bylo provedeno ve stylu “ vlk se nažral a koza zůstala celá „, neboť se utratily peníze za nevyužitelné záhony plné květin, kde už dnes mizí mulčovací kůra, které vyžadují údržbu a jejich přínosem je pouze „estetika“. Vše lze nahradit i řešením s menšími udržovacími náklady, které budou jak oku lahodící, tak zejména účelné. Rovněž si myslím, že pokud někdo zatouží po zeleni, tak mu to těžko vynahradí záhon růží před domem. Konec konců součástí města je i poměrně rozsáhlý lesopark. Inspiraci k řešení můžete naleznout v sekci reference pod názvem Parter 785.

Sdílejte článek: